Authors
|
This month (20)
Last three months (56)
Last six months (70)
Last twelwe months (91)
Since 2003 (467)

Tore Slaatta


Tore Slaatta (1957) er Dr.polit og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. I perioden 1999 – 2002 koordinerte og ledet han forskning på medienes makt innenfor Makt- og demokratiutredningen, publisert bl.a. i Den norske medieorden (2003), og Digital makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og muligheter. Slaatta forsker og formidler på en rekke tema i skjæringspunktene mellom medier, samfunn, kultur og estetikk.


En god investering!
Ceci n’est pas un critique populist
Kryssklippet aksjonskunst