Authors
|
This month (21)
Last three months (41)
Last six months (54)
Last twelwe months (89)
Since 2003 (445)

Sigrun Åsebø og Janne Bjorheim Bøe


Sigrun Åsebø (f. 1972) er stipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, og arbeider med avhandlingen ”Kvinnelighetens (u)mulighet?” som tar for seg feministisk teori og samtidskunst. Hun var i perioden 1999-2004 universitetslektor ved Universitetet i Bergen og ved NTNU, og har også skrevet kunstkritikk og artikler i tidsskrift og utstillingskataloger.

Janne Bjorheim Bøe (f. 1974) er sosialantropolog og er prosjektansatt ved Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier ved Universitetet i Bergen. Hun har siden 1998 arbeidet med problemstillinger knyttet til Vestbredden og gjorde senest sommeren 2004 feltarbeid med fokus på kvinner, slørbruk og islamisering.