Authors
|
This month (34)
Last three months (54)
Last six months (69)
Last twelwe months (93)
Since 2003 (463)

Oscar Svanelid


Oscar Svanelid är doktorand i konsthistoria vid Södertörns Högskola, och arbetar på en avhandling om relationer mellan konst och liv inom brasiliansk konst från modernism till postmodernism.

Oscar Svanelid is a PhD student in art history at Södertörn University in Stockholm, and is writing a thesis on the relation between art and life in Brazilian art from modernism to postmodernism.


Islams ljus
Modernismen ur egyptisk synvinkel
Den väsentliga färgen
A Return to the Objects
Dynamiska och mindre dynamiska objekt