Authors
|
This month (14)
Last three months (39)
Last six months (62)
Last twelwe months (74)
Since 2003 (336)

Melanie Fieldseth


Melanie Fieldseth har hovedfag i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun sitter i redaksjonen til 3t-tidsskrift for teori og teater, og anmelder dans i Bergens Tidene.


Motvillige symboler
Mer forståelse enn opplevelse