Authors
|
This month (25)
Last three months (41)
Last six months (54)
Last twelwe months (68)
Since 2003 (329)

Melanie Fieldseth


Melanie Fieldseth har hovedfag i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun sitter i redaksjonen til 3t-tidsskrift for teori og teater, og anmelder dans i Bergens Tidene.


Motvillige symboler
Mer forståelse enn opplevelse