Authors
|
This month (20)
Last three months (56)
Last six months (70)
Last twelwe months (91)
Since 2003 (467)

Margrete Abelsen


Margrete Abelsen er utdannet kunsthistoriker ved NTNU, med masteroppgaven Kvinnelige kunstneres symbolske kapital – om kunstinstitusjonens ideologiske maktstruktur (2009). Hun arbeider frilans med kunstformidling og er bosatt i Trondheim. Abelsen er medredaktør i Institututt for Kunst og Medievitenskaps tidsskrift «M», og arbeider oftest med problemstillinger relatert til kjønn og estetikk.


Når kunst og forskning blir intime
Et øyeblikks frihet
Kunstnere i komfortsonen
Demokrati eller autonomi?
Forbi en lab-estetikk
Risikofri avgangsutstilling
Kunst som en demokratisk prosess
Gender now?! “ forhandlinger av kjønn i kunsten