Authors
|
This month (31)
Last three months (47)
Last six months (61)
Last twelwe months (95)
Since 2003 (424)

Lilly Vinje


Lilly Vinje er født i 1975. Hun har master i kunsthistorie (foto). Arbeider som drifts- og fritidsleiar i eit prosjekt for unge og ungdommar ved kreftavdelinga på Haukeland universitetssjukehus, der hun og er involvert i utsmykking. Har erfaring frå kunstformidling, forelesing, skule/SFO/barnehage og har drive Vinje skulpturvandring.


Tvilen skal komma oss til gode
Kven bryr seg om kven som snakkar i reproduksjonen sin tidsalder?
Synleggjerande kamuflasje
Mikrofonstativ og overflatebehandling
Som å koma heim
Utan substans, alvor og fotfeste