Authors
|
This month (18)
Last three months (26)
Last six months (42)
Last twelwe months (72)
Since 2003 (286)

Jesper Olsson


Jesper Olsson är forskarassistent i litteraturvetenskap vid forskningsmiljön «Litteratur, medier och informationskulturer», IKK, Linköpings universitet, och arbetar bland annat med ett projekt om bandspelaren som estetisk teknologi. Han är också verksam som litteraturkritiker i Svenska Dagbladet och är en av redaktörerna för tidskriften OEI.


Koncentrerade rörelser mellan sinnen
Konsten att läsa Ono
Skriftblock och teckenflöden