Authors
|
This month (20)
Last three months (56)
Last six months (70)
Last twelwe months (91)
Since 2003 (467)

Dag Solhjell


Dag Solhjell (1941) er kunstsosiolog dr. philos. I 10 år var han som førsteamanuensis fagansvarlig for det to-årige deltidsstudiet i kunstformidling ved Høgskolen i Telemark i Bø, som fra 2004 fikk betegnelsen «kuratorstudiet». Han er kritiker, skribent og medlem av Norsk Kritikerlag. I tillegg har han mange års erfaring fra kunstformidling. Han har utgitt bøkene _Kunst-Norge. En sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen, 1995_ og _Formidler og formidlet. En teori om kunstformidlingens praksis, 2001_, begge på Universitetsforlaget, 2001. Solhjell har gjort en studie av kunstpolitikkens historie i Norge, utgitt på Unipub i fire bøker: _Akademiregime og kunstinstitusjon. Kunstpolitikk fram til 1850, Fra embetsmannsregime til nytt akademiregime. Kunstpolitikk 1850-1940, Fra akademiregime til fagforeningsregime. Kunstpolitikk 1940-1980_, og _Kuratorene kommer. Kunstpolitikk 1980-2006_. Han disputerte for dr. philos-graden med disse bøkene i desember 2007.

Solhjell har redigert og kommentert det utvalg av Trond Borgens kunstkritikker 1979-2007 som i høst utkommer på Wigestrand Forlag. I desember 2007 fikk han den nyopprettede «Debattant-prisen» av kunstkritikk.no.


Ingen kritikk, takk!
Odd Nerdrums skattesak i Høyesterett
Lambda – passer verken for Munch eller publikum
Sannhetens øyeblikk for Nasjonalmuseet
Institusjonskritikk på norsk “ forsøk på en oversikt
Den institusjonelle kunstteoriens død – i anledning Odd Nerdrums utstilling i Porsgrunn september/oktober 2007
En kunst til besvær
Nye grep i Nasjonalgalleriet
Solhjell som billedkunstner
Riksutstillinger 50 år som alibi for en feilslått kunstpolitikk
Sterkere styring over kunstlivet