News 20.01.14

Vem blir Kungl. Konsthögskolans nya rektor?

Peter Hagdahl, installationsvy från utställningen {ITALIC}Liquids{ENDITALIC}, Andréhn-Schiptjenko 2013.

Peter Hagdahl, installationsvy från utställningen Liquids, Andréhn-Schiptjenko 2013.

I höstas stod det klart att Måns Wrange, rektor på Kungl. Konsthögskolan, inte kommer att förlänga sitt sexåriga förordnande när detta går ut hösten 2014. För att utse efterträdaren tillsattes en arbetsgrupp med representanter från högskolans styrelse, personal och studenter. Kunstkritikk kan nu rapportera att tre kandidater har valts ut för styrelsen att ta ställning till: Peter Hagdahl, Marta Kuzma och Johan Scott.

Peter Hagdahl (f. 1956 i Stockholm) är konstnär, grundade Creative Room For Art and Computing (CRAC) 1996. Arbetar med installationer, ny media och ny teknologi. Hagdahl var professor i konst på Konstfack 1997-1999, på Konsthögskolan 1999-2009, och är för närvarande projektledare/curator på Statens konstråd.

Marta Kuzma. Foto: Jay York.

Marta Kuzma. Foto: Jay York.

Marta Kuzma (f. 1964 i USA) är curator och kritiker, deltog i det curatoriella teamet under Carolyn Christov Bakargiev för Documenta 13, har varit co-curator för Manifesta 5 och ansvarig för utställningsprogrammet på International Center of Photography i New York. Hon har bland annat skrivit för Radical Philosophy, Afterall, Artforum, Art Review, Flash Art och Mousse. Kuzma var senast chef för Office for Contempary Art Norway (OCA) 2005-2013.

Johan Scott (f. 1953 i Mariehamn, Åland) är konstnär, framför allt verksam i Sverige och Finland. Målare som själv studerat på Konsthögskolan och varit professor där 1998-2008; är ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Styrelsen väntas fatta beslut om kandidaterna den 19 februari, och lägger sedan fram sitt förslag på ny rektor för regeringens godkännande.

Johan Scott.

Från Johan Scotts studio. Foto: johanscott.se.

Uppdaterat 20.02.2014.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!