Van Abbemuseum
News 30.11.11

Van Abbemuseum får fortsette

Van Abbemuseum. Foto: Peter Cox.

Charles Esche, direktør ved Van Abbemuseum i Nederland, får lov til å videreføre sitt «radikale og gjestfrie» museumsprogram. Det ble klart etter et møte i kommunestyret i Eindhoven tirsdag. Dermed ble ikke forslaget fra den lokale arbeiderpartipolitikeren Arnold Raaijmakers vedtatt.

Raaijmakers la i oktober fram et forslag om å kommersiallisere og popularisere museet, samt å revurdere museets handlingsplan. Les mer om dette forslaget her.

På sin facebookside uttrykker Charles Esche glede over å kunne videreføre programmet som planlagt i 2012, men også undring over den nederlandske, konsensusorienterte politiske kulturen. Esche forteller i en statusoppdatering at han selv kommer fra en antagonistisk politisk kultur (De britiske øyer, red.anm.).

Charles Esche.

I Nederland er det i følge Esche imidlertid ingen klare vinnere eller tapere etter en slik vesentlig kulturdebatt. Beslutningen i bystyret i Eindhoven var dermed tosidig: På den ene siden kan Van Abbemuseum videreføre sitt program, på den annen side må de akseptere en ekstern gruppe som skal se nærmere på hvordan museet kan bli mer kommersielt.

Les også vårt intervju med Charles Esche her.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!