News 10.01.13

Uendrede besøkstall for Kunstkritikk

Jonas Ekeberg, redaktør for Kunstkritikk.

De siste årene har Kunstkritikk blitt vant til en jevn økning i besøkstallene på mellom ti og tyve prosent årlig. Fremgangen har vart selv om nettstedet Facebook har overtatt mye av den sosiale funksjonen som Kunstkritikk tidligere hadde.

I 2012 var det imidlertid stopp for Kunstkritikks leservekst. På tross av at antall liker på Facebook økte med nesten 50%, fra 2233 1. januar til 3281 31. desember stagnerte nettstedet, som økte med kun 1%, fra 335 000 til 338 000 besøk. Besøket omfatter alle de fire domenene .no, .dk, .se og .com.

Kunstkritikk får i følge Google Statistics 41% av sitt besøk via søk på Google, mens 25% av leserne kommer fra våre lenker på Facebook. På Facebook deles også stoffet aktivt, bare i desember 2012 ble Kunstkritikks saker kommentert, videresendt og likt 689 ganger på Facebook. I hele 2012 ble Kunstkritikks saker kommentert 290 ganger på Facebook. På nettstedet registrerte Kunstkritikk til sammenligning kun 130 kommentarer.

Den manglende økningen i lesertallene kan forklares på flere måter. Årsaken kan ligge internt på Kunstkritikk og handle om lite relevant kvalitet eller dårlig markedsføring. Men årsaken kan også ligge eksternt og handle om endrede leservaner. Mye kan tyde på at mange lesere bruker Kunstkritikk til å holde seg orientert framfor fordypet lesning. Dermed er det tilstrekkelig å lese overskriften og ingressen på Facebook uten å måtte klikke på saken og bruke dyrbare nettminutter på å lese en kritikk som krever opptil ti minutter oppmerksomhet.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!