Galleri Riis, Oslo
News 29.10.15

Tronsmo ut, Galleri Riis inn

Kristian Augusts gate 19, Oslo. Foto: Galleri Riis.

Kristian Augusts gate 19, Oslo. Foto: Galleri Riis.

Galleri Riis flytter inn i midlertidige lokaler i Kristian Augusts gate 19, nabolokalet til Kristian Augusts gate 21, der galleriet holdt til i 16 suksessrike år, fra 1988 til 2004. De siste ti årene har galleriet hatt tilhold i den såkalte Mohngården på Filipstad, og har i denne perioden vært nabo til utviklingsområdet Tjuvholmen. I februar viste galleriet sin siste utstilling på Filipstad, og har de siste månedene vært uten visningsrom i Oslo. Galleriet har imidlertid vært virksomt, med deltakelse på flere kunstmesser og et kontinuerlig utstillingsprogram i Stockholm. Galleriets nye lokale har tidligere tilhørt Tronsmo Bokhandel.

Kunstkritikk: Gratulerer med nytt, midlertidig kontor og visningsrom. Dere er tilbake i Kristian Augusts gate, i nabolokalene til lokalet dere hadde fra 1988 til 2004. Hva betyr det å være tilbake i sentrum, midt mellom Nasjonalgalleriet og Kunstnernes hus?

Espen Ryvarden, Galleri Riis: Hyggelig å være tilbake i sentrum for en stund.

Hvordan vil programmet se ut framover?

Det er et midlertidig kontor og showroom hvor vi viser skiftende eksempler på våre kunstneres arbeider. Ikke et full skala galleri og ikke noe program foreløpig.

Hvilke planer har dere for det nye lokalet? Vil dere gjøre det om til et pertentlig gallerilokale, eller utnytte muligheten til å jobbe mer uformelt i et rufsete og rivningsklart bygg?

Det er et straight kontor og showroom.

Hva vil være Galleri Riis’ viktigste bidrag til norsk kunstliv i årene som kommer?

Det er for tidlig å si.

Steffen Håndlykken fra utstillingsstedet 1857 sa til Kunstkritikk i forrige uke at det han savnet mest på den norske kunstscenen var et mer velfungerende kommersielt system. Er du enig? Hva er dine ønsker for galleriscenen i Oslo?

At den skal blomstre.

Og planene videre, hva slags nye lokaler er dere på jakt etter, og når tror du dere kan være i hus?

Industrielt, røft og tøft når den tid kommer.

Fra galleriets siste utstilling i Mohngården på Filipstad, februar 2015.  Foto: Galleri Riis.

Fra galleriets siste utstilling i Mohngården på Filipstad, februar 2015. Foto: Galleri Riis.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!