Oslo
News 19.03.10

To millioner til kunstsenter i Bjørvika

Norsk kulturråd har tildelt Bjørvika Utvikling AS 2 millioner kroner i støtte til etablering av et nytt kunstsenter i Bjørvika i Oslo. De to kuratorene Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Will Bradley er kunstfaglig ansvarlige for senteret og har vært med å utvikle profilen.

Bjørvika i Oslo

Støtten skal fordeles over tre år. I tillegg til den offentlige støtten går Bjørvika Utvikling AS inn med et større beløp i grunnkapital.

På Norsk kulturråds hjemmesider er navnet på det nye senteret oppgitt til å være «Instrument». Etter det Kunstkritikk erfarer er dette kun et arbeidsnavn og det nye kunstsenterets navn bestemmes først i løpet av våren. Senteret skal etter planen åpne i september.

Saken følges opp mandag 22. mars.

  1. Comment from johan söderström sager

    Spännande

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!