Kunst i offentlige rom (KORO)
News 25.01.13

Sosiolog blir direktør i KORO

Svein Bjørkaas. Foto: Universitetet i Oslo.

Svein Bjørkaas. Foto: Universitetet i Oslo.

Svein Bjørkås (59 år) er tilsatt som ny direktør for Kunst i offentlige rom (KORO) for en åremålsperiode på seks år.

Dette skriver Kulturdepartementet i en pressemelding i dag.

Svein Bjørkås er utdannet fotograf og sosiolog (cand.polit.) med kulturpolitikk og kulturelle endringsprosesser som spesialfelt. Han er av Universitetet i Oslo tilkjent førsteamanuensiskompetanse i kultursosiologi. Med bakgrunn i sitt mangeårige forskningsarbeid har Bjørkås redigert og skrevet et stort antall bøker, forskningsrapporter og artikler om kunst- og kulturpolitikk, billedkunst, kunsthåndverk, scenekunst og musikk.

Bjørkås har bl.a. vært direktør for MIC – Norsk musikkinformasjon, forskningsleder i Norsk kulturråd og daglig leder for Norske Kunsthåndverkeres Formidlingssentral/Norske Kunsthåndverkere. Han kommer nå fra stillingen som instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Med tilsettingen av Svein Bjørkås får KORO en direktør med bred erfaring fra kunst- og kulturlivet. Denne erfaringen vil være viktig for KORO sitt videre arbeid for mangfold og nyskaping i kunstproduksjonen, sier kulturminister Hadia Tajik.

KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom. Virksomheten planlegger, gjennomfører og kvalitetssikrer kunstprosjekter i det offentlige rommet. Dette er kjernen i virksomheten. KORO arbeider for å nå et bredt sammensatt publikum over hele landet, heter det i pressemeldingen.

  1. Comment from Dag Solhjell

    Rett mann på rett plass!

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!