David Wojnarowicz

News 02.02.11

Får støtte for sensurbeslutning

Denne løpeseddelen ble delt ut til ansatte på The Smithsonian før møtet. Løpeseddel fra Art+.

Organisasjonen Art+, som jobber mot sensur og homofobi, arrangerte mandag en demonstrasjonn utenfor Smithsonians hovedkvarter i Washington. Demonstrantene krevde direktørens avgang etter at han høsten 2010 sensurerte en video av den homofile kunstneren David Wojnarowicz fra utstillingen Hide/Seek: Difference and Desire in American Portraiture på The National Portrait Gallery i Washington DC.

Videoarbeidet A Fire in My Belly, som handler om AIDS-krisen, viser en sekvens der maur kryper på et krusifix. Direktøren for Smithsonian, G. Wayne Clough, fjernet verket fra utstillingen etter protester fra konservative politikere. Kunstkritikk har tidligere skrevet om saken her.

Mandag denne uken skulle styret i The Smithsonian behandle denne kontroversielle saken, som blant annet har ført til at en rekke kunstnerorganisasjoner og gallerier har vist verket i protest. Mens demonstrantene protesterte utenfor ga styret på The Smithsonian imidlertid full støtte til direktøren. «Hans ledelse av våre 19 museer betyr mer enn protestene mot denne enkeltavgjørelsen,» sa styret på en pressekonferanse etter møtet. «Direktøren har enorm støtte fra styret,» sa en av styremedlemmene til The Washington Post.

Styret hadde bedt om en gjennomgang av saken med tanke på hvordan liknende hendelser skal behandles i framtiden. En rapport konkluderte med at flere eksperter bør konsulteres før en utstilling ferdigstilles, særlig hvis det er et kontroversielt tema. Utstillingen Hide/Seek er den første utstillingen noen gang som omhandler kjønn og seksuell identitet på et nasjonalt museum i USA.

I følge styrets leder, Patty Stonesifer, skal slike konsultasjoner med «eksperter» omfatte støttegiverer, forskere og politikere. Hun hevdet imidlertid at disse konsultasjonene ikke skulle lede til selv-sensur: «Vi vil ikke at våre kuratorer og forskere skal unngå kontroverser,» sa Stonesifer. Det er likevel dette som bekymrer mange fagfolk i Smithsonian-systemet, som består av 19 museer som viser omtrent 85 nye utstillinger årlig.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!