News 26.02.13

Per-Kristian Foss tar til motmæle

Per-Kristian Foss. Foto: Stortingsarkivet.

Per-Kristian Foss. Foto: Stortingsarkivet.

På Kunstkritikk i går rettet kunstkonsulent Olga Schmedling hardt skyts mot to kolleger i utvalget som skal bidra til å reise et monument over Christian Frederik, Norges første konge i moderne tid. «Hele opplegget stinker politikk», uttalte Schmedling, som hevdet at to av komitéens medlemmer, Lars Roar Langslet og Per-Kristian Foss, har brukt sitt politiske nettverk for å endre oppdragets form.

I et leserinnlegg på Kunstkritikk tar Stortingets visepresident Per-Kristian Foss nå til motmæle.

I følge Foss stilte ikke Langslet til første møte med klare meninger om hvordan monumentet skulle utformes. Han pekte kun på kunstnere som kunne utforme et figurativt monument over kong Christian Frederik.

Foss fremholder at det var enighet i utvalget om å utlyse en åpen idekonkurranse basert på begrepet «monument», men hvor også «en mer figurlig statue» skulle være et alternativ. Det var imidlertid i følge Foss kunstkonsulentene i utvalget som «hadde laget sin egen versjon av konklusjonen»  og som dermed forsøkte å vri oppdraget i retning av «et monument over demokratiet ett eller annet sted på Eidsvolls plass». Dette er i følge Foss noe helt annet enn hva Stortinget har bedt om.

Foss skriver at vedtaket i Stortingets Presidentskap forelå i god tid før første møte i juryen men at dette tydeligvis «var av liten interesse for kunstkonsulentene».

Foss understreker også at Stortinget er grunneier på Eidsvolls plass.

– Jeg skjønte tidlig kunstkonsulentes sterke aversjon mot «gamle menn i bronsje», skriver Foss på Kunstkritikk.

Les hele innlegget her.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!