News 24.04.17

På rett kurs

Erik Larsson, Suspension, bidrag til prosjektet Flagg Tromsø 2015-2020 ved Tromsø kunstforening, mars 2017. Flagg Tromsø er kuratert av Randi Grov Berger.

Vi er på rett kurs, uttaler styreleder Odd Arne Thunberg i en pressemelding sendt ut av styret ved Tromsø kunstforening i dag, i forbindelse med at årsberetningen for 2016 foreligger. I pressemeldingen opplyses det at kunstforeningen i 2016 hadde et overskudd på kr 500.146, og en positiv egenkapital på kr 181.164 ved årsskiftet.

Tromsø kunstforening var gjenstand for en del oppmerksomhet i fjor vinter, da styret uventet besluttet å si opp intendant Leif Magne Tangen. Verken Tangen eller styret ville oppgi til Kunstkritikk hva begrunnelsen for dette drastiske tiltaket var. I Klasskampen 15. mars 2016 ble imidlertid «kilder med innsyn i saken» sitert på at oppsigelsen skyldtes mangelfull økonomistyring og budsjettoverskridelser.

Oppsigelsen av Tangen førte, i tillegg til en del negativ medieomtale, til at flere av kunstnerne sa opp sine utstillingsavtaler med kunstforeningen i protest. På årsmøtet som ble avholdt 20. april i fjor, ble store deler av styret, deriblant daværende styreleder Stein Windfeldt, byttet ut. En drøy måned senere ble oppsigelsen av Tangen trukket tilbake.

Leif Magne Tangen, intendant ved Tromsø kunstforening. Foto: Juan-Pedro Fabra Guemberena.

I løpet av et halvt år har altså kunstforeningen tatt hånd om underskuddet sitt, som ved forrige årsskifte var på kr 683.000. Tangen forteller til Kunstkritikk at den raske bedringen av økonomien skyldes flere forhold:

– Ansettelsen av en administrativ leder og endrede regnskapsrutiner har gjort at vi i 2016 har hatt løpende oversikt over inntekter og utgifter. Videre har det vært fokus på å spare der det har vært mulig, blant annet når det kommer til reising. Mye har også vært spart ved at kunstforeningen, grunnet prosessen rundt oppsigelsen, da jeg hadde arbeidsnekt, var nødt til å flytte store deler av 2016-programmet til 2017. Et sykefravær blant de ansatte på 20 prosent i 2016 har også, sørgelig nok, bidratt til de positive tallene.

Men planen til Tromsø kunstforening er ikke å drive på sparebluss. I pressemeldingen sier Thunberg at kunstforeningen «ønsker å være det viktigste visningsstedet for samtidskunst i alle sine uttrykk nord for Oslo og øst for New York», og trekker i den forbindelse frem behovet for å oppgradere lokalene. Tangen legger nøkternt til:

– Med et utstillingsareal på 500 kvadratmeter og beliggenhet så langt nord, er transport- og reisekostnader i forbindelse med utstillinger høye. Så selv om vi er fornøyde med at budsjettet er i balanse, er ambisjonene våre ikke å spare, men å øke inntektene.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!