OCA - Office for Contemporary Art Norway
News 10.12.12

OCA-styret får ikke fornyet tillit

OCAs styreleder Gro Bonesmo. Foto: Spacegroup.

Forholdet mellom Kulturdepartementet og Office for Contemporary Art Norway har lenge vært anstrengt og i dag kunne statssekretær Kjersti Stenseng fortelle OCAs styreleder Gro Bonesmo at hverken hun eller noen andre fra OCA-styret får fornyet tillit når nytt styre skal utpekes i februar. Dette skriver Aftenposten på sin nettside i ettermidddag.

Bonesmo sa i en uttalelse i forrige uke at hun var glad for at kulturminister Hadia Tajik ville møte OCA for å diskutere finansieringen av det norske bidraget til Venezia-biennalen. Biennalen er verdens eldste og regnes fortsatt som en svært viktig internasjonal utstilling. Det er i tillegg den eneste der nasjonene har anledning til å kuratere sine egne bidrag.

Men i møtet i dag fikk ikke Bonesmo møte Tajik. I stedet møtte hun Stenseng som gjentok sitt budskap fra tidligere i høst om at OCA må finne midler til Venezia-biennalen innenfor rammen av sitt nåværende budsjett.

Stenseng erkjenner overfor Aftenposten at finansieringen av Venezia-biennalen er årsaken til at OCA-styret nå må gå.

– Tilliten er nå så dårlig at vi føler at det er veldig vanskelig samarbeidsklima. Styret er på valg i februar og vi har varslet at vi ønsker et nytt styre. Sammensetningen av styret drøfter vi med UD og Nasjonalmuseet. Vi begynner med blanke ark for å sikre den faglige og økonomiske driften til OCA på nytt, sier Stenseng til Aftenposten.

Kulturdepartementet skal parallellt sette i gang en gjennomgangen av virksomheten sammen med Utenriksdepartementet. Også denne skal være klar våren 2013.

Foruten GroBonesmo består OCAs styre per dags dato av kritiker Øystein Hauge, kunsthistorieprofessor Siri Meyer, kurator Gavin Jantjes og kunstner Hilde Hauan Olsen.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!