News Article in English|03.09.13

Ny professor till Konstfack

Emily Roysdon.

Emily Roysdon.

Det står klart att Emily Roysdon (1977) blir ny professor i konst på Konstfack. Roysdon, som sedan tidigare delar sin tid mellan New York och Stockholm, deltar nu i arbetet med att omstöpa skolans Mastersutbildning och betonar vikten av experimentella och icke-traditionella utbildningsformer. För närvarande utformas en ny vision, en ny läroplan och nya tankar kring behörighet.

– Vi har diskuterat kritisk estetik och kommer att undervisa i metoder för kritik inom fältet. Vi har också talat om vilken sorts studenter vi vill få hit, till exempel ska personer som har utvecklat en konstnärlig praktik men utbildats inom andra områden också känna sig välkomna att söka.

Den svenska publiken har kunnat stifta bekantskap med Roysdon på Iaspis och Konsthall C. Hennes mångformade praktik består av performance, fotografiska installationer, text, och video, samt curatering och textskrivande till JD Samson & MEN och The Knife. Nu ser hon fram emot att undervisa på Konstfack.

– Jag har varit en utomstående på den svenska konstscenen sedan jag kom till Iaspis 2008, och nu vill jag knyta an till den här platsen och dess samtal på en annan nivå. Jag har jobbat som oberoende konstnär i ett decennium, och nu vill jag vara involverad i andra personers liv, vara en del av någonting, arbeta för någonting. Mina erfarenheter som konstnär, i livet, som queer och feminist, av att skapa sammanhang, göra magasin, av att skriva, curatera, göra bilder, performances och installationer och som medlem i band – jag är intresserad av att öppna dessa former och processer för studenter.

Roysdon har deltagit i Whitney-biennalen, Manifesta 8 och Greater NY på MoMA/PS1, och gjort soloprojekt på Tate Modern (London), Visual Art Center (Austin), och Art in General (NY).

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!