Defne Ayas

News 16.09.11

Ny direktør på Witte de With

Defne Ayas. Foto: Else Kramer.

Styret for Witte de With følger en særegen prosedyre ved ansettelse av ny direktør. De utlyser ikke stillingen, men ber i stedet et nettverk av kuratorer og kritikere foreslå kandidater. Etter å ha startet med en liste på 30 navn har styret for det høyt profilerte utstillingsstedet nå valgt Defne Ayas som ny direktør. Ayas tiltrer stillingen 1. januar 2012.

Defne Ayas er født og oppvokst i Istanbul, har pendlet mellom Shanghai og New York og har kuratorutdannelse fra De Appel i Amsterdam. Hun har vært med på å etablere institusjonen Arthub Asia (fra 2007) og har kuratert den omfattende performance-biennalen Performa i New York siden 2004. Som direktør for Witte de With vil Ayas i følge en pressemelding fortsatt være involvert i disse prosjektene.

Ayas etterfølger Nicolaus Schafhausen som har vært direktør for Witte de With i seks år. I et foredrag før sommeren proklamerte Schafhausen at kunstinstitusjoner burde fokusere mindre på diskursive formater som seminarer og kvaisakademiske publikasjoner og mer på utstillinger og presentasjon av kunst. Nå kan det se ut som om hans eget styre har funnet svaret på dette ved å henvende seg til en kurator som har performance som hovedanliggende.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!