News 18.02.13

Ny assisterende redaktør

Johanne Nordby Wernø.

Johanne Nordby Wernø.

Nettidsskriftet Kunstkritikk har ansatt Johanne Nordby Wernø som assisterende redaktør i 60% stilling for en tidsbegrenset periode fram til og med august 2013. Wernø er også engasjert som gjestelærer ved Kunsthøgskolen i Oslo, konsulent for Kunst i offentlige rom, KORO, og kritiker for Artforum og ArtReview. Hun var fra 2011 fast tilknyttet Dagbladet som kritiker og journalist og har tidligere skrevet for blant andre Billedkunst, Morgenbladet og D2.

Johanne Nordby Wernø skal skrive egne tekster, redigere innkomne tekster og bidra til det generelle redaksjonsarbeidet. Deler av Wernøs stilling er finansiert av Bildende Kunstneres Hjelpefond som i forbindelse med Kunstkritikks tiårsjubileum i august har tildelt Kunstkritikk prosjektstøtte for å oppdatere arkivet.

– Kunstkritikk har per i dag over 2600 artikler i arkivet. Noen av disse er små og ubetydelige, men et substansielt antall har en historisk relevans for det norske og nordiske kunstfeltet. De siste årene har Kunstkritikk fått et økende antall henvendelser fra forskere og skribenter som ønsker å orientere seg i arkivet. Til nå har de dessverre kun blitt tilbudt et enkelt søkefelt. Dette gir ofte alt for mange treff til å gi et relevant svar på konkrete spørsmål som for eksempel «hva har Kunstkritikk skrevet om maleri», «hva har Kunstkritikk skrevet om kunstneren Marianne Heier» eller «Hva har Kunstkritikk skrevet om Tromsø Kunstforening». Det er dette vi skal forsøke å rette på ved å oppgradere databasen og designe en ny og bedre tilgang til arkivet, sier Wernø.

Oppgraderingen av databasen er en del av Kunstkritikks tiårsjubileum. Jubileet vil i tillegg til oppgraderingen av databasen bli markert med en antologi (enten online eller på papir) og en jubileumsfest i Oslo.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!