dOCUMENTA 13
News 03.01.11

Notisbøker fra Documenta

Sideprogrammene og, ikke minst, forprogrammene er blitt en vesentlig del av de store internasjonale biennalene og gruppeutstillingene. Etter Okwui Enwezors innflytelsesrike «plattformer» i forkant av Documenta 11 i 2002 knytter det seg spesielt store forventninger til forprogrammet til denne utstillingen som arrangeres hvert femte år i Kassel, Tyskland. Nå har kurator Carolyn Christov-Bakargiev lansert den første betydelige komponenten i forprogrammet til Documenta 13, som åpner den 6. juni 2012.

Prosjektet «100 notater – 100 tanker» går ut på å publisere 100 «notisbøker» i forkant av utstillingen neste år. Prosjektet er co-redigert med Chus Martinez fra Museet for Samtidskunst i Barcelona (MACBA) og i den første bolken med åtte utgivelser inngår blant annet antropologen Michael Taussig som diskuterer notisbøker fra felten, Christov-Bakargiev egne notiser rundt Documenta 13, formet som «brev til en venn» og en notisbok skrevet for anledningen av den amerikanske konseptkunstneren Lawrence Weiner.

I følge en pressemelding fra Documenta representerer notisboken en prolog, en pre-offentlig arena og innebærer «et rom for intimitet, ikke kritikk»:

«I sin akkumulative natur er dette prosjektet en kontinuerlig artikulering av den betydningen dOCUMENTA (13) tillegger en prøvende form, en form som understreker de fleksible mentale bevegelsene som er nødvendige for å skape et rom for det mulige. Tanker er, i motsetning til ytringer, alltid variasjoner: det er i denne ånd disse notisbøkene presenteres,» heter det i pressemeldingen.

Med dette plasserer Christov-Bakargiev de politiske ambisjonene for Documenta 13 innenfor rammen av en sanselig og poetisk diskurs. Samtidig skaper hun en lett konservativ ramme for prosjektet: Hva er det i 2011 som begrunner at en slik prøvende form skal forstås innenfor rammen av det nærmest nostalgiske notisbokformatet og ikke, f.eks. innenfor rammen av en digital kultur?

[Sist rettet 4.1.2010 kl 11.52]

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!