Momentumbiennalen, Moss
News 23.04.15

Momentum uten yngre norske kunstnere

Brody Condon, Future Gestalt, 2012. Performance og 40 min HD video.

Brody Condon, Future Gestalt, 2012. Performance og 40 min HD video.

Under en pressekonferanse i Berlin onsdag kveld offentliggjorde Punkt Ø kunstnerlisten for årets utgave av Momentum, den nordiske biennalen for samtidskunst. Utstillingen, som har tittelen Tunnel Vision, skal i følge kuratorene Jonatan Habib Engqvist, Birta Gudjonsdottir, Stefanie Hessler og Toke Lykkeberg «utforske tunnelsyn som en kulturell og kunstnerisk tilstand». Kunstnerlisten som ble lansert i Berlin omfatter 24 kunstnere. Mange av kunstnerne har blandet kulturell bakgrunn, men kunstnere med svensk bakgrunn ser ut til å ha fått høy prioritet. Hele åtte kunstnere er fra Sverige eller har tilknytning til Sverige. Den norske kunstscenen har ikke fanget kuratorenes interesse. Ingen kunstnere basert i Norge er invitert til å delta i utstillingen. Utstillingen kan se ut til å bli den første markante manifestasjonen av post internett-kunst i Norge. Den amerikanske kunstneren Ryan Trecartin er medkurator for triennalen Surround Audience som nå vises på New Museum i New York. Under Momentum vil han vise en av sine egne filmer. Brad Troemel, også fra USA, er en annen kunstner som har engasjert seg i kunst «etter internett». En markant gruppe etablerte kunstnere er også invitert til Momentum 2015: Fujiko Nakaya fra Japan, Eva Löfdahl fra Sverige, Sissel Tolaas fra Norge (basert i Berlin) samt Steingrimur Eyfjörd og Steina Vasulka, begge opprinnelig fra Island, deltar i utstillingen. Blant de yngre nordiske samtidskunstnerne finner vi Hrafnhildur Arnardottir (Shoplifter) fra Island, Minna L. Henriksson fra Finland, Ferdinand Ahm Krag fra Danmark og Johanna Heldebro, Sofia Hultén, Joanna Lombard og Lundahl & Seitl, alle med tilknytning til Sverige. Den svenske musikeren Zhala er invitert til å lage et «lydspor« til biennalen. Momentum 8 Tunnel Vision åpner i Moss lørdag den 13. juni. Deltagende kunstnere: Hrafnhildur Arnardottir a.k.a Shoplifter (IS/US), Brody Condon (MX/US), Steingrimur Eyfjord (IS), Valia Fetisov with Dzina Zhuk & Nicolay Spesivtsev (RU), Johanna Heldebro (SE), Minna L. Henriksson (FI), Sofia Hultén (SE/DE), Ferdinand Ahm Krag (DK), Agnieszka Kurant (PL/US), Cristobal Lehyt (CL/US), Eva Löfdahl (SE), Joanna Lombard (DZA/SE), Lundahl & Seitl (SE), Fujiko Nakaya (JP), Christine Ödlund (SE), Ola Pehrson (SE), Edward Shenk & Brad Troemel (US), Daniel Steegmann Mangrané (ES/BR), Bjarni H. Thorarinsson (IS), Sissel Tolaas (NO/DE), Ryan Trecartin (US), Steina (Steina Vasulka) (IS/US), Julius von Bismarck (DE), Zhala (SE).

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!