News 08.10.12

Mer til visuell kunst

Hadia Tajik overtok Kulturdepartementet fra Anniken Huitfeldt den 21. september og overtok samtidig et kulturbudsjett som øker. Foto: KUD/Wenche Nybo.

Kulturminister Hadia Tajik legger fram kulturbudsjettet for 2013 på Norsk folkemuseum kl. 14 i dag, men Aftenposten kan i sin morgenutgave fortelle at det norske kulturbudsjettet øker med 889,3 millioner kroner og at det visuelle kunstfeltet får den største prosentvise økningen.

Det visuelle kunstfeltet øker med drøye ti prosent til 441,4 millioner kroner totalt. Dette er i følge kulturministeren en oppfølging av stortingsmedlingen om visuell kunst, som ble lagt fram i mai.

– Det er viktig at kunsten ikke er et elitistisk prosjekt, men åpen og tilgjengelig for alle. Gjennom politikken skapes muligheten for å nå bredere ut, sier Tajik til Aftenposten.

Her er budsjettlekkasjene som vedrører bildekunstfeltet:

  • Nasjonalmuseet får 12,6 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner er øremerket til markering av 150-årsdagen for Edvard Munchs fødsel i 2013.
  • Kunstnernes Hus får 700.000 kroner i økning i 2013.
  • Triennalen i Bergen, Bergen Assembly, får 3 millioner kroner i 2013. Triennalen åpner den 31. august.
  • Innen Norsk kulturråd og Kulturfondet økes tilskuddet til det visuelle kunstfeltet med 7,6 millioner kroner. Dette skal blant annet gå til ulike tiltak innen produksjon og formidling.

Det norske kulturbudsjettet er nesten fordoblet etter at de rødgrønne overtok regjeringsmakten i 2005 og utgjør nå totalt 9,95 milliarder kroner.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!