News 04.09.12

Kunstkritikks leserundersøkelse 2012

Delta i Kunstkritikks leserundersøkelse.

Da kunstkritikk.no ble etablert i 2003 var det hovedsaklig som et norsk nettidsskrift for samtidskunst. De siste tre årene har det skjedd en utvidelse av konseptet. Vi har etablert en nordisk profil og er nå tilgjengelig også på kunstkritikk.se og kunstkritikk.dk.

Delta i Kunstkritikks leserundersøkelse 2012!

Samtidig som Kunstkritikk har etablert en nordisk profil har målsettingen vært å opprettholde en nasjonal, norsk forankring. Vi har forsøkt å utvide perspektivet uten å miste tilhørighet.

I tillegg til den nordiske satsningen har Kunstkritikk gradvis etablert en internasjonal tilstedeværelse. På kunstkritikk.com publiserer vi engelske oversettelser av utvalgte artikler og deler av dette materialet er også tilgjengelig i en papirutgave. Lanseringen av denne papirutgaven foregikk våren 2012 i Oslo, Stockholm, København, New York, Paris og Berlin. Papirutgaven bringer også en rekke lengre artikler som bidrar til å gi Kunstkritikk en tydeligere kunstfaglig profil. Vår målsetting er å gjøre dette til en permanent utgivelse fra 2013.

Alle disse endringene er en del av utviklingsprosjektet «Nordisk kritikk». Dette prosjektet har mottatt støtte fra Fritt Ord, Norsk kulturråd, Nordisk kulturfond, Kunststyrelsen i Danmark og Statens kulturråd i Sverige. Nå skal prosjektet evalueres, hovedsaklig med vekt på spørsmålet: Bør Kunstkritikk videreføres som et nordisk tidsskrift?

Dersom du ønsker å bidra med din mening om dette og andre spørsmål relatert til Kunstkritikk ber vi deg delta i vår leserundersøkelse ved å klikke på lenken under (den åpnes i et pop-up vindu). Svarfrist er 11. september. På forhånd takk for bidraget!

Delta i Kunstkritikks leserundersøkelse 2012!

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!