News 23.04.13

Kunstkritikerprisen til Kina-prosjekt

Yin Xiuzhen. Foto: Dag Fosse.

Yin Xiuzhen. Foto: Dag Fosse.

Kunstkritikerprisen 2012 er tildelt Stiftelsen 3,14 og Kode (Kunstmuseene i Bergen) for samarbeidet om to større utstillinger med kinesisk samtidskunst høsten 2012, «Real Life Stories» og «Skin, Flesh and Bone». Det skriver Norsk kritikerlag i en pressemelding.

Kunstkritikerprisen deles ut for femte gang og er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet medlemmene av Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som er gått. De to andre nominerte var Lene Berg for hennes separatutstilling på Henie Onstads Kunstsenter og Steinar Haga Kristensen for utstillingen «Fortvilelser i leire» ved Oslo Kunsthall.

Yue Minjun.

Yue Minjun.

I sin begrunnelse skriver Kritikerlaget: «Prosjektet var ambisiøst i så vel omfang som aktualitet, og kombinerte kjente navn med interessante nykommere. Med felles katalog og hovedkuratorer, men tydelig spissede enkeltutstillinger, framsto prosjektet som et forbilledlig samarbeid mellom et galleri og en større museumsinstitusjon. Til sammen ble 14 kunstnere vist i 4 ulike bygninger. I presentasjonen ble det trukket linjer fra kinesisk håndverkstradisjon til moderne uttrykksformer som appropriasjon og kroppsorientert kunst. Ved å skape dialog mellom sterke og eksplisitte virkemidler og mer subtile politiske undertoner lykkes det kuratorene på en overbevisende måte å nyansere vårt bilde av dette enorme og svært komplekse landet.»

Kunstkritikerprisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner og stemmegivning fra Seksjon for kunsts ca 100 medlemmer. Prisvinnerne mottar hver sin statuett utformet av bildekunstner Arne Nøst. Prisen ble opprettet i 2008, og er tidligere tildelt Bergen Kunsthall (2008), kunstnerduoen Elmgreen og Dragset for prosjektet «The Collectors» (2009), Henie Onstad Kunstsenter (2010) og Per Inge Bjørlo for hans retrospektive utstilling på Henie Onstad Kunstsenter (2011).

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!