News 30.08.11

Kunstkritikere i bevegelse

Mariann Enge.

Ved forrige tildeling fra Norsk kulturråd fikk Kunstkritikk endelig positivt svar på et fem år gammelt ønske om å ansette en redaksjonssekretær. Hensikten er å profesjonalisere driften og frigi redaktørene til å jobbe tettere med skribentene og skrive flere egne artikler. Mariann Enge, tidligere konstituert redaktør for Kunstkritikk og redaksjonssekretær i en mindre stilling i perioden august 2009 til mars 2011, begynte i stillingen den 15. august.

I Sverige har Kunstkritikk fått ny redaktør etter at Frans Josef Petersson måtte si fra seg stillingen i forbindelse med pappapermisjon. Kritikeren og skribenten Kim West, som også er aktiv i redaksjonelle miljøer knyttet til tidsskriftene SITE og OEI, har overtatt Peterssons stilling som Nordisk redaktør for Kunstkritikk med sete i Stockholm.

Nytt om Kunstkritikk: Jon-Ove Steihaug (til høyre) er ansatt som førstekonservator ved Munch-museet. Kim West (nummer to fra høyre) er ny Stockholm-redaktør. Her fotografert sammen med ansvarlig redaktør Jonas Ekeberg (til venstre) og København-redaktør Pernille Albrethsen (nummer to fra venstre).

Også tre av Kunstkritikks faste skribenter har fått nye jobber denne høsten. Jon-Ove Steihaug har fått stillingen som førstekonservator på Munch-museet. Steihaug var Kunstkritikks første redaktør i årene 2003-2005 og disputerte på sin dr.philos.-avhandling om maleren Bendik Riis i 2008. Han begynner i sin nye stilling ved Munchmuseet i september.

Gerd Elise Mørland skal begynne i stillingen som sjefkurator ved Kistefos-Museet på Jevnaker. Mørland leverte sin masteroppgave om kuratorrollen ved Universitetet i Oslo i 2009 og er en av stifterne av Norsk kuratorforening.

Den samme foreningen ledes av Geir Haraldseth som har fått en nyopprettet stilling som kurator ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet. Haraldseth er utdannet kurator fra Bard College i New York og skal både jobbe med utstillinger og undervise på Kunstakademiet, foreløpig ut året.

Både Petersson, Steihaug, Mørland og Haraldseth skal fortsette å skrive for Kunstkritikk, men vil ta saker som ikke kommer i konflikt med deres nye roller og stillinger.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!