OCA - Office for Contemporary Art Norway
News 05.12.12

– Ikke en granskning i juridisk forstand

OCAs lokaler i Nedre gate i Oslo.

I dag kunne Dagbladet fortelle at kulturminister Hadia Tajik skal foreta en gjennomgang av Office for Contemporary Art Norway etter at institusjonen denne høsten har presset på for å få ut ekstra midler til det norske bidraget til Venezia-biennalen. Kunstkritikk gjenga nyheten fra Dagbladet, men nå presiserer kulturministeren at bruken av ordet «granskning» var Dagbladets, ikke hennes:

– Jeg vil presisere at det er snakk om en gjennomgang av OCAs drift og ikke en gransking i juridisk forstand. Det er viktig at vi går gjennom driften for å sikre oss en forsvarlig bruk av offentlige penger og gjør en vurdering av om OCA når de mål som er fastlagt i vedtekter og retningslinjer, sier Hadia Tajik til Kunstkritikk.

Kulturministeren fremholder at en slik gjennomgang ikke er uvanlig:

– Kulturdepartementet må drive kontroll med virksomheter som mottar statsstøtte. Det er ikke uvanlig å foreta gjennomganger av driften. Eksempelvis er det foretatt gjennomganger/evalueringer av flere knutepunktinstitusjoner de seneste årene innenfor områdene musikk og film. OCA ble sist evaluert i 2004. Det er snart ti år siden. Siden 2006 har OCA fått en betydelig økning i sine bevilgninger, og det er ikke unaturlig med en ny gjennomgang.

– Ble denne beslutningen om en gjennomgang tatt i samråd med styret i OCA?

– Styret er informert om at vi ønsker å gjøre denne gjennomgangen.

– Ble OCA varslet før Kulturministeren gikk ut i Dagbladet?

– Ja, det ble de via sin styreleder.

– Er det sendt noe brev e.l. til OCA?

– Vi har hatt tett kontakt med OCA ved flere anledninger. Vi jobber nå med å utforme et oppdragsbrev angående gjennomgangen. 

– Hva innebærer en slik gjennomgang?

– En slik gjennomgang skal bidra til at vi får belyst hele virksomheten for å forsikre oss om at OCA fungerer etter målsetningen, om vedtektene bør endres, om det finnes forbedringspotensial  og om det er andre måter virksomheten kan organiseres på.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!