Hal Foster

Oslo
News 27.09.11

Hal Foster til Oslo

Hal Foster.

Den 4.–5. november besøker den innflytelsesrike amerikanske kunsthistorikeren Hal Foster Oslo. Fredag 4. november går han på talerstolen på Litteraturhuset for å holde det årlige Forart-foredraget med tema Post Criticism. Den 5. november deltar han i et seminar på Nasjonalmuseet i Oslo som omhandler arven fra danske kunstneren Asger Jorn.

Post Criticism er en term som dukker opp blant annet i Hal Fosters egen innledning til boka The Anti-Aesthetic (1983), der han lister opp en rekke ulike definisjoner av begrepet postmodernisme: Noen kritikere, som Rosalind Krauss og Douglas Crimp, definerer i følge Foster postmodernisme som et brudd med modernismens estetiske felt, andre, som Gregory Ulmer og Edward Said, tar for seg representasjonspolitikk og «det post-kritiske objektet». Ulmer er den som går tettest inn på begrepet i denne boka, i essayet «The Object of Post-Criticism», der han argumenterer for at litteraturkritikken må lære av den moderne kunsten og at særlig collage/montasje er en anvendelig modell for den post-kritiske litteraturkritikken.

I Oslo vil Hal Foster særlig ta fatt i arven fra den såkalte «kulturkrigen» i overgangen mellom 1980- og 1990-tallet der konservative kritikere skapte en kompakt opposisjon og – i følge Foster – oppnådde en betydelig svekking av den kritiske akademiske og kuratoriske tradisjonen. I en presseutsendelse fra Stiftelsen Forart skriver Foster: «Hva er alternativene som tilbys? En feiring av skjønnhet? En bekreftelse av ren sanseopplevelse? Et håp om å «redistribuere det sanselige»? En tro på «det generelle intellektet»?» Og han avslutter: «Den post-kritiske tradisjonen skulle i utgangspunktet frigjøre oss fra tvangstrøyer (historiske, teoretiske og politiske), men den har for en stor del medvirket til en relativisme som har lite med pluralisme å gjøre.»

Foredraget fredag følges opp med et seminar lørdag om Asger Jorn. Her deltar Knut Stene-Johansen, Mikkel Bolt Rasmussen, Oda Wildhagen Gjessing og Helle Brøns, i tillegg til Hal Foster.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!