News 08.02.11

Full krise på Kunstakademiet i København

Rektor Mikkel Bogh frykter for kvaliteten på kunstutdannelsen i København.

Det danske kunstlivet våkner i dag til nyheten om at Kunstakademiets Billedskoler rammes av en dobbel krise. Budsjettet skal kuttes og hver syvende blir sagt opp. I tillegg fratas nå kollegiet retten til å utpeke rektor.

Den økonomiske krisen ved Kunstakademiet har i følge rektor Mikkel Bogh bygget seg opp over tid. I et brev til studentene og de ansatte beskriver han en situasjon der bevilgningene er frosset samtidig som utgiftene er øket. Nå skal skolen kutte hele 10% i budsjettet. Dette betyr blant annet følgende: Alle studiereiser skal stanses. Lokaler skal sies opp. Materialpenger inndras. Og, kanskje mest alvorlig, 6 av 45 ansatte blir sagt opp.

I en uttalelse til Politiken sier Bogh at han nå frykter for kvaliteten på utdannelsen.

I brevet til de berørte på skolen skriver Bogh følgende:

– Den kommende tiden blir vanskelig, både faglig og menneskelig. Jeg vil selvfølgelig gjøre alt jeg kan for at skadene blir minimale, men uansett hvordan man vrir og vender på det, vil det komme til å gjøre vondt.

På torsdag vil studentene på Kunstakademiet i København aksjonere mot de planlagte kuttene samt nyheten om at skolen nå mister retten til å velge sin egen rektor.

I tilleg til det økonomiske uføret er kulturminister Per Stig Møller fra Det konservative folkeparti i ferd med å stramme et politisk grep om Kunstakademiet i København. Hittil har et skoleråd stått for ansettelsen av rektor men nå ønsker imidlertid kulturministeren selv å utnevne rektor på Kunstakademiet.

På direkte spørsmål fra Politiken svarer Per Stig Møller at dette ikke er snakk om politisk styring av skolen:

– De ledelsesmessige kravene til rektorene vokser og vi går derfor bort fra det nåværende kollegiale valgsystem. Det betyr ikke at kulturministeren vil blande seg i den daglige drift av institusjonen. Det er helt klart rektors ansvar. Men vi sikrer en bredere rekruttering, sier Møller til Politiken.

Kunstkritikk vil følge opp denne saken i løpet av dagen.

 1. Comment from Thierry Geoffroy

  Time to open in or (outside ) :
  the Academy of Emergency Art

  a educatif extension of Emergency Room

  http://www.emergencyrooms.org

  http://www.facebook.com/pages/THE-ACADEMY-OF-EMERGENCY-ART/327716489237

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!