Guttorm Guttormsgaard

Busan-biennalen
News 19.09.12

Fra Blaker til Busan

Med dette bildet (av Glomma?) presenteres Guttorm Guttormsgaard på Busan-biennalens hjemmeside. Fotograf ukjent.

Lørdag åpner Busan-biennalen i Sør-Korea med Guttorm Guttormsgaard som eneste nordiske kunstner. Guttormsgaard har samlet kunst og kulturobjekter gjennom flere tiår og har tidligere presentert disse blant annet i en utstillingsrekke på Blaker Gamle Meieri og i boka Arkiv. I Busan vil Guttormsgaard presentere både egen kunst (grafikk og tegninger), utvalgte objekter fra samlingen og et camera obscura som projiserer sitt bilde på en konkav overflate.

Busan-biennalen 2012 er kuratert av den tyske kuratoren Roger Buergel som også var ansvarlig for Documenta 12 i 2007. Buergel har tatt utgangspunkt i sin egen manglende kunnskap om Sør-Korea og har utformet utstillingen som en læreprosess der kunstnere sammen med folk fra Busan og Sør-Korea har utgjort såkalte «læringsråd». Disse har utforsket spørsmål som «hva ønsker vi å vite om Sør-Korea» og «hva forventer publikum seg av en biennale». Dette har resultert i en hovedutstilling med kun 42 kunstnere som i følge Buergel er ment å ta form av en beskjeden museums-utstilling.

– Avgjørelsen om å utforme Biennale-utstillingen som en global museumsutstilling ble tatt av Læringsrådet for å styrke og understreke den verdigheten som de offentlige institusjonene representerer, både i møte med markedskrefter og populistiske krav, heter det på utstillingens hjemmeside.

Guttorm Guttormsgaard, skisse til installasjon for Busan-biennalen, 2012.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!