News 30.09.10

Fem gallerier får millionstøtte

Norsk Kulturråd har i rådsmøtet den 28. desember bevilget totalt 5,3 millioner i støtte til kunstnerstyrte visningssteder. Støtten skal fordeles over tre år.

Timothy Furey, The Savage Innocents, 2010. Fra åpningsutstillingen på visningsstedet1857.

I Oslo får 1857 og Dortmund Bodega 1,2 millioner kroner hver. I Bergen får Entrée samme støttebeløp. I Tromsø får Kurant og Jet Pascua henholdsvis 0.9 og 0,8 millioner kroner.

Ordningen med øremerkede midler til kunstnerstyrte visningssteder er ny i 2010. Formålet er å styrke og profesjonalisere kunstnerstyrte visningssteder som er i etableringsfasen, og bidra til større forutsigbarhet i planlegging og drift. Ordningen er et prøveprosjekt.

I vurderingen av søknadene har Norsk kulturråd lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet, at stedet inkluderer flere kunstnere i sin virksomhet og utforsker publikumstilgjengelighet på ulike måter.

 1. Comment from Ellen Røed

  Gratulerer til kunstfeltet med at en slik ordning endelig finnes og gratulerer dere som har fått støtte! Bra jobba Kalle, med fler.

 2. Comment from Kalle Øen

  Til Alfred Vaagsvold

  Til prøveordningen med driftsstøtte til kunstnerstyrte visnngssteder ble det behandlet 37 søknader. Tiltakene er fylkesvis fordelt slik: Troms 2, Sør-Trøndelag 2, Hordaland 7, Rogaland 2, Buskerud 2, Akershus 3, Oslo 17 og tiltak i utlandet 2.

  Prøveordningen er ny og pt mottar ingen andre enn de fem som ble tildelt midler slik støtte.

  Mvh

  Kalle Øen, rådgiver Norsk kulturråd

 3. Comment from nils rune

  Mazel tov

 4. Comment from Alfred Vagsvold

  I begrunnelsen for tildeling av midler til kunstnerstyrte visningssteder for billedkunst, vektlegges geografisk spredning.
  To av fem tildelinger skjer til Oslo. Hvor mange visningssteder utenfor Oslo har søkt? Hvor mange visningssteder med støtte fra NK finnes allerede i Oslo?
  Det er vanskelig å få kunsten ut til folket nord for Sinsenkrysset.

  Med vennlig hilsen Alfred Vaagsvold.

 5. Comment from endre mathistad

  fett da, grattis bodega

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!