Elmgreen & Dragset

London
News 18.01.11

Elmgreen og Dragset vant i London

Michael Elmgreen og Ingar Dragset, Powerless Structures Fig 101, 2010. Konkurranseutkast.

Den dansknorske kunstnerduoen Michael Elmgreen og Ingar Dragset skal oppføre en skulptur på Trafalgar Square i London i 2012.

Fredag annonserte borgermesteren i London at den dansknorske kunstnerduoen Michael Elmgreen og Ingar Dragset har vunnet konkurransen om oppføringen av en skulptur på Trafalgar Square i London i OL-året 2012. Katharina Fritsch vant oppdraget for 2013.

Elmgreen og Dragset-skulpturen Powerless Structures, Fig. 101 forestiller en liten gutt som rir på en gyngehest. Forslaget er tidligere omtalt på Kunstkritikk her.

I følge et videointervju med kunstnerne publisert på borgermesterens offisielle hjemmeside tar forslaget utgangspunkt i stedet Trafalgar Square og rytterstatuens tradisjon og historie. I opposisjon til de tradisjonelle framstillingene av autoritære krigsherrer gir gutten på gyngehesten, i følge kunstnerne, en mulighet til å forestille seg en framtid uten krig. Det er «en feiring av det ordinære og muligheten til forandring,» i følge Michael Elmgreen og Ingar Dragset.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!