National Museum of Art, Architecture and Design
News 12.04.10

Blir dette det nye Nasjonalmuseet?

Forum Artis av Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH (Napoli/Berlin).
Foto: DiizGroup/Statsbygg.

Et stilrent, urbant rom på baksiden av Vestbanen og en lysende hall tronende over dette som den viktigste visuelle markøren. Dette kan bli det nye Nasjonalmuseet dersom Kleihues og Schuwerk når fram i forhandingene med Statsbygg.

Statsbygg og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design offentliggjorde i dag de tre vinnerne til konkurransen om å bygge nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen. Første premie gikk til arkitektene Kleihues og Schuwerk (Napoli/Berlin) og deres forslag «Forum Artis». Firmaet får imidlertid konkurranse fra to danske firmaer som vant 2. og 3. premie og som også skal forhandle med Statsbygg fram til august.

Her er de tre vinnerutkastene:

1. premie: Forum Artis av Kleihues og Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH (Napoli, Berlin)

Forum Artis av Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH (Napoli/Berlin).
Foto: DiizGroup/Statsbygg.

Fra juryens omtale: «Det arkitektoniske hovedelementet er den lysende hallen, prosjektets dominerende visuelle element. Det bidrar til å gjøre museet til et monumentalbygg hvis eleganse nettopp ligger i at det er en horisontal kontrast til områdets vertikale preg. Prosjektet har en enkelhet som gir det store området stringens og verdighet. Museets enkle utrykk kontrasterer områdets visuelle mangfold. Den lysende toppetasjen som strekker seg over hele fronten er byggets signal mot omgivelsene og skaper en flott annonsering mot Rådhusplassen. Juryen har tro på at dette kan bli et orienteringspunkt i byen og fra deler av fjorden. I all sin enkelhet har den lysende hallen ikonisk styrke.» Les hele juryens omtale av Forum Artist her.

2. premie: Urban Transition av JAJA Architects ApS (København)

Urban Transition av JAJA Architects ApS (København).
Foto: DiizGroup/Statsbygg.

Fra juryens omtale: «Museumsanleggets abstrakte komposisjon er bærende for det arkitektoniske uttrykket. Det abstrakte uttrykket understrekes av den loddrette bekledningen av fiberbetong som sammen med et integrert kunstlysanlegg skaper skiftende uttrykk fra natt til dag. De bakenforliggende vindusåpningene framtrer som velmotiverte i fasadekomposisjonen mot museumsgården.» Les hele juryens omtale av Urban Transition her.

3. premie: trylleesken av Henning Larsen Architects A/S (København)

Trylleesken av Henning Larsen Architects A/S (København).
Foto: DiizGroup/Statsbygg.

Fra juryens omtale: «Hovedinngangen er løst i to plan, fra plassen ved Vestbanebygningen og fra et øvre nivå ved motorveirampen. Med denne løsningen aktiveres Dronning Mauds gate, samtidig som hovedinngangen annonserer museet meget godt mot Rådhusplassen og de viktigste publi-kumsstrømmene. Inngangsløsningen over to plan gjør det mulig å bruke vestibylen som offentlig myldrerom.» Les hele juryens omtale av Trylleesken her.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!