The Berlin biennale, Berlin
News 09.06.10

Berlin-blogg 1

Fra pressekonferansen.

Berlin-biennalens pressekonferanse er nettopp avsluttet i et religiøst kulturhus i bydelen Kreuzberg. Biennalen behandlet pressekonferansen som en miniåpning med offisielle taler og relativt lite substans. Kurator Kathrin Rohmberg forsøkte å forklare biennalens omgang med begrepet «virkelighet».

Hun understreket at biennalens behandling av realisme og virkelighet ikke er av dokumentarisk karakter, men et spørsmål om subjektiv produksjon av virkeligheter.

– Virkeligheten har forandret seg radikalt siden slutten av 1990-tallet. Det er blitt vanskeligere å gripe og å beskrive dagens virkelighet. Et av de store paradoksene som ligger til grunn for denne utstillingen er opplevelsen – etter murens fall – av å leve i et forenet Europa, en felles virkelighet, samtidig som vi opplever en fornektelse av denne viirkeligheten, en eskapisme. Den 6. Berlinbiennalen reiser viktige spørsmål om kunstens rolle i denne situasjonen. For det finnes håp. Kunsten kan lede til nye erfaringsmodeller som kan hjelpe oss å gripe virkeligheten rundt oss, sa Kathrin Rhomberg under pressekonferansen.

Rohmberg snakket også om behovet for en begrensning av utstillingens format.

– Vi opplever en stor grad av eksess og overdrivelse innen kunstfeltet. Derfor trenger vi muligheter til konsentrasjon.

– Denne konsentrasjonen kommer til uttrykk både i begrensningen av antall kunstnere og begrensningen av antall ulike uttrykk, sa Rhomberg.

Fotografen Michael Schmidt (f. 1945) er valgt som en gjennomgangsfigur i utstillingen. Rhomberg betegnet hans fotoserie Frauen som «ikke-heroisk».

– På slutten av 1990-tallet ble en ny type kvinne synlig i det urbane landskapet. Michael Schmidt la merke til dette og skapte denne fotoserien som vises blant annet på trykksaker og markedsføringsmateriell samt på posters rundt i Berlin. Schmidt gjør et beskjedent men tydelig inngrep i folks hverdagsliv sa Rhomberg.

På bildet: Kathrin Rhomberg (kurator), Gabrirle Horn (styreleder), Hortensia Völckers (Kulturstiftung des Bundes).

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!