News 27.10.17

Åpen konflikt i Artforum etter trakasseringssak

Michelle Kuo, Artforum.

Som Kunstkritikk skrev onsdag har kunstfeltet de siste dagene fått opprullet en omfattende trakasseringssak i det viktige tidsskriftet Artforum. Tidsskriftet ble etablert i 1967 og har vært et symbol på den symbiosen av kunstnerisk, kommersiell og akademisk kraft som har gjort New York til sentrum i kunstverden.

I tidsskriftets sentrale redaksjon har co-publisher Knight Landesman fått operere fritt i sosiale sammenhenger, og han har misbrukt sin posisjon. Flere titalls kvinner og menn, herunder den norske kunstneren Tiril Hasselknippe, har berettet om episoder der Landesman har stått bak seksuell trakassering.

Tirsdag ble Landesman anmeldt for et spesifikt forhold, onsdag trakk han seg fra sin stilling og torsdag ble det kjent at også sjefredaktør Michelle Kuo trekker seg. Hennes beslutning ble tatt noen dager før Landesman ble anmeldt, men hun bekrefter i en epost til tidsskriftet Artnews at det er Landesman-saken som ligger til grunn:

Nyeste nummer av Artforum.

– Mot bakgrunn av de bekymringsfulle beskyldningene som ble rettet mot en av våre utgivere, følte jeg at jeg ikke lenger kunne representere Artforum i offentligheten. Vi må sørge for at kunstfeltet er et likeverdig, rettferdig og sikkert sted for kvinner på alle nivåer. Dette målet kan kun nås når organisasjoner og lokalsamfunn bygges på gjensidig tillit, ærlighet og ansvarlighet, skriver Kuo i eposten.

Ifølge uttalelsen trakk Kuo seg på dagen, og David Velasco, redaktør for Artforum.com, er allerede utpekt som hennes etterfølger. Velasco er samtidig en av de 39 medarbeiderne som har undertegnet en uttalelse som ble publisert på Artforum.com i går, der medarbeiderne «fordømmer» utgivernes håndtering av trakasseringssaken:

– Vi, undertegnede medarbeidere i Artforum og Bookforum, fordømmer våre utgiveres håndtering av beskyldningene mot Knight Landesman og tilbakeviser de uttalelsene som hittil er blitt utstedt på våre vegne, skriver staben.

I uttalelsen vektlegger medarbeiderne sitt engasjement mot seksuell trakassering og bedyrer at de vil gå dypere inn i saken i tiden som kommer.

Michelle Kuo begynte som sjefredaktør for Artforum i 2010. David Velasco har jobbet i Artforum siden 2005 og har i 2017 redigert en bok om danseren Sarah Michelson for Museum of Modern Art.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!