Kunstnernes Hus
News 20.09.10

18 hemmelige søkere til Kunstnernes Hus

Kunstnernes Hus, Oslo.

Det er 18 søkere til stillingen som kunstnerisk leder ved Kunstnernes Hus i Oslo. Halvparten av søkerne er internasjonale. Og hele listen er unntatt offentlighet.

– Vi har valgt å unndra hele listen fra offentligheten fordi det var så mange som ba om konfidensiell behandling. Det ville blitt en svært merkelig liste dersom kun noen få kandidater ble offentliggjort. Som privat stiftelse har vi ingen krav etter offentlighetsloven på dette området, så den avgjørelsen ble tatt både av hensyn til kandidatene, av hensyn til prosessen og av hensyn til institusjonen, sier styreleder Geir Harald Samuelsen ved Kunstnernes Hus til Kunstkritikk.

Stillingen som kunstnerisk leder ved Kunstnernes Hus ble utlyst i vår, etter at Maaretta Jaukkuri etter tre år sa fra seg muligheten til en ny periode. Den opprinnelige fristen for å søke stillingen var 15. juni, men fristen ble forlenget til 1. september. Samuelsen vil ikke si hvor mange søknader som var kommet inn til den opprinnelige fristen, men sier at han nå er sikker på at han får på plass en god leder.

– Vi er svært fornøyde med en bredt sammensatt søkermasse. Både med hensyn på alder, kjønn, geografisk spredning og faglig kompetanse er det en svært spennende liste, sier Samuelsen til Kunstkritikk.

Jaukkuri har sin siste arbeidsdag den 31. desember og Samuelsen håper å ha en ny kunstnerisk leder på plass allerede 1. januar.

– Vi er i gang med intervjuene og ønsker å få en ny leder på plass så fort som mulig. Jeg er sikker på at vi kommer til en avklaring i løpet av høsten og håper vedkommende vil være på plass 1. januar. Men programmet er lagt fram til sommeren 2011, så det er ingen krise dersom vedkommende ikke kan begynne på dagen, sier Samuelsen.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!