Toril Johannessen

Series 09.09.16

Gruppebilde #3: Kunstscenen i Bergen

Sittende foran (fra venstre): Anne Szefer Karlsen, Toril Johannessen, Arne Skaug Olsen, Åse Løvgren. Andre rad: Heidi Nikolaisen, Tatiana Lozano, Vilde Salhus Røed, Petra Rahm, Stacy Brafield. Feltet i midten: Steinar Sekkingstad, Sissel Blystad, Hilde Jørgensen, Randi Grov Berger, Kristin Tårnesvik, Pedro Gómez-Egaña, Maia Urstad, David A. Rios, Andrea Spreafico, Malin Barth, Anne Marthe Dyvi, Aslak Høyersten, Maya Økland, Annette Kierulf, Daniel Persson. Bakerst: Lisa Schorm, Ellen Ringstad, Sveinung Rudjord Unneland, Marie Nerland, Rasmus Hungnes, Heiko Preundt, Espen Sommer Eide, Kjetil Kausland, Martin Clark, Maria Rusinovskaya, Lars Ove Toft, Lasse Årikstad, Asbjørn Hollerud, Amber Ablett. Foto: Oddleiv Apneseth.

Sittende foran (fra venstre): Anne Szefer Karlsen, Toril Johannessen, Arne Skaug Olsen, Åse Løvgren. Andre rad: Heidi Nikolaisen, Tatiana Lozano, Vilde Salhus Røed, Petra Rahm, Stacy Brafield. Feltet i midten: Steinar Sekkingstad, Sissel Blystad, Hilde Jørgensen, Randi Grov Berger, Kristin Tårnesvik, Pedro Gómez-Egaña, Maia Urstad, David A. Rios, Andrea Spreafico, Malin Barth, Anne Marthe Dyvi, Aslak Høyersten, Maya Økland, Annette Kierulf, Daniel Persson. Bakerst: Lisa Schorm, Ellen Ringstad, Sveinung Rudjord Unneland, Marie Nerland, Rasmus Hungnes, Heiko Preundt, Espen Sommer Eide, Kjetil Kausland, Martin Clark, Maria Rusinovskaya, Lars Ove Toft, Lasse Årikstad, Asbjørn Hollerud, Amber Ablett. Foto: Oddleiv Apneseth.

Toril Johannessen – høstens sentrale norske kunstner – har alltid vært hjemmehørende i Bergen. Men nå dras hun bort. I sommer hadde hun sin første museumsutstilling på Trondheim Kunstmuseum. Den 17. september åpner den andre, på Museet for samtidskunst i Oslo, sammen med den danske kunstneren Tue Greenfort. Og om noen uker flytter hun sammen med sin partner Arne Skaug Olsen til Tromsø.

Dermed er en epoke slutt for den vitale kunstscenen som utgjør en betydningsfull del av bakgrunnen for den store, internasjonale satsingen Bergen Assembly, som arrangeres nå i september. «Uten kunstscenen ville Assembly stått i løse luften,» sier Johannessen, Skaug Olsen og Anne Szefer Karlsen til Morgenbladet Kunstkritikk. Og uten Johannessen, Skaug Olsen og Szefer Karlsen ville ikke kunstscenen i Bergen vært den samme, kan vi tilføye.

Men det å lage et gruppebilde med de tre og deres nærmeste kolleger viser seg å være en umulighet. «Scenen i Bergen er inkluderende. Vi kan ikke dra linjen mellom de som har vært tilknyttet Flaggfabrikken, Knipsu, Trykkeriet, Kunsthøgskolen, BEK (Bergen Senter for Elektronisk Kunst), Felt, Volt, Entrée, Hordaland Kunstsenter eller Kunsthallen. Vi må invitere dem alle,» sier de tre. Dermed ble formatet for gruppebildet sprengt, selv om det kun var omtrent halvparten av de inviterte som kunne komme. På den annen side, hva er vel meningen med en kunstscene om den ikke skulle sprenge grenser?

En versjon av denne artikkelen finnes i Morgenbladet Kunstkritikk nr. 3 2016.

Write a comment
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-mail (not shown)*:

Comment*:

Send

Readers’ comments are an important part of Kunstkritikk, and we are very pleased to receive your contribution to our reader forum. We ask all contributors to observe common courtesy. Remember that you hold full responsibility for your own posts; for this reason we only accept postings where the poster’s full, real name is included.

Editors do not read the posts before they are published, but will monitor the discussions regularly. We reserve the right to remove posts that are offensive, frivolous in nature or otherwise objectionable. No advance notice will be given, and the final decision rests entirely with the editors. Submissions can contain text only; no pictures, video, html code or similar. Enjoy the discussions!